Veiligheid zit in DNA van Prysmian Netherlands

 20 januari 2023

Opnieuw scoort Prysmian Netherlands trede 4 op de Safety Culture Ladder. Dat is een bijzondere prestatie als je bedenkt hoeveel tijd, energie en geld in het certificeringsproces zitten. Ook is hiermee objectief bevestigd dat veiligheid in het DNA van ons bedrijf zit. Nu maar hopen dat branchepartners ons unieke voorbeeld gaan volgen. 

Het is voor de tweede keer op rij dat we trede 4 bereiken, nadat we in 2019 en 2020 al trede 3 behaalden. “Wij zijn nog steeds de enige kabelleverancier in Nederland met deze hoge score op de Veiligheidsladder”, zegt HSE manager Bert van Erkel trots. Vier novemberdagen duurde de audit om de levering van en uitvoering met hoogspanningskabels op trede 4 gecertificeerd te krijgen. “Wij danken alle medewerkers, klanten, leveranciers en onderaannemers voor hun bijdrage!”

Interne ambities
De hercertificering geeft aan dat veiligheid bij Prysmian Netherlands qua bewustzijn, houding én gedrag structureel hoge prioriteit heeft. Bij de Safety Culture Ladder (SCL) draait alles immers om cultuur en gedrag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij VCA, dat meer statisch en documentgericht is. Veiligheid is voor Prysmian Netherlands geen status, maar een proces waarvoor zelflerend vermogen nodig is. De hercertificering is dan ook een objectieve indicatie dat de medewerkers daarover beschikken. Die focus op veiligheid komt primair voort uit een intrinsieke ambitie, zegt Van Erkel: “Opdrachtgevers eisen nauwelijks trede 4; het is onze eigen ambitie om veel te investeren in onze veiligheidscultuur.”

Veilige uitvoering
In feite komt de certificering in trede 4 er op neer dat Prysmian Netherlands bewijst in staat te zijn haar werkzaamheden dusdanig te organiseren dat alle stakeholders de gezamenlijke projecten op een verantwoorde, betrokken en veilige wijze kunnen uitvoeren. “Door aan de voorkant, zoals in het ontwerpen, offreren, enzovoorts, mee te denken wordt de uitvoering, waaronder het gebruik van tools, machinerie en PBM’s, veiliger.” Om dat te realiseren is veel intern overleg nodig; zowel de afdelingen Engineering, HR, Inkoop en Project Management zijn in de audit betrokken. Daarnaast vond er veel extern overleg plaats met partners, klanten en leveranciers.

Innovatiegericht
Die pro-actieve houding bevordert niet alleen direct de veiligheid in uitvoering. Ook stelt zij Prysmian Netherlands in staat om stelselmatig verbeteringen door te voeren en het veiligheidsniveau continu te verhogen. “Wij laten klanten zien dat we voortdurend verder innoveren op hoogspanningsgebied. Denk aan het ontwikkelen van slimme kabelverbindingen met een clicksysteem als alternatief voor het solderen en lassen van moffen.”

Wennen aan veiligheid
Klanten moeten soms nog wennen aan de hoge veiligheidsambities van Prysmian Netherlands. Van Erkel begrijpt dat wel. “Veiligheidsmaatregelen treffen kost veel inspanning, tijd en geld en heeft daardoor bij weinig bedrijven voldoende prioriteit. Wij hopen daarom dat door onze certificering ook onze partners en concullega’s meer op ons veiligheidsniveau gaan zitten. In ieder geval zijn we bezig om met partners verdere verbeteringen binnen de HS branche te realiseren.”

De volgende stap
Ook intern blijft Prysmian Netherlands ambitieus. “Wij zijn nu gecertificeerd voor Products & Services, maar we proberen ook onze afdelingen Productie en Click-fit aan te sporen tot verbeteringen zodat ze in de volgende audit mee kunnen.” Daarnaast is de focus op het management van belang. “We nemen nu al de criteria voor trede 5 in het managementteam mee.” Ambities genoeg dus.

Laatste nieuws

20230621 144106

Elektrische kraan bespaart 6 ton CO2 op kabeltransporten naar bouwlocaties

MEER LEZEN → 
NL PG product EcoSlim EPD preview

Groen licht voor wereldwijde toepassing van Ecoslim kabelsysteem in glasvezelnetwerken

MEER LEZEN → 

Links

Copyright © 2017 Prysmian Group Benelux