People

Bijdragen aan duurzame ontwikkeling van mensen en gemeenschappen.

Planet

Nastreven van verantwoorde inkoop van grondstoffen, goederen en diensten.

ProDUCT

Duurzame energie- en telecom innovatie en infrastructuur mogelijk maken.

Wij zijn toegewijd om wereldwijd oplossingen te leveren die rekening houden met de aarde

Het gaat hierbij niet alleen om onze rol als wereldleider in de levering van kabels en systemen voor energie- en telecommunicatie. Voor Prysmian gaat het om meer dan dat. Het gaat om onze voortdurende inzet om duurzame groei te bereiken door middel van geavanceerde technologische oplossingen en een verantwoordelijk business model.

Wij streven ernaar om te voldoen aan de behoeften van onze klanten door hoogwaardige duurzame producten met meerwaarde te ontwikkelen. Het gaat over de ontwikkeling van gemeenschappen, door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In feite vormt de kern van onze bedrijfsvisie de bevordering van 'de efficiënte, effectieve en duurzame levering van energie en informatie als belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van gemeenschappen'.

Links

Copyright © 2021 Prysmian Netherlands B.V.