Circulariteit

Prysmian Group heeft een circulariteitsbenadering ontwikkeld die het mogelijk maakt om voor elke fase van de levenscyclus van kabels duurzaamheidsaspecten inzichtelijk en meetbaar te maken en initiatieven te nemen om kabels duurzamer en meer circulair te maken, installeren en gebruiken.

Verschillende partijen spelen een rol in de verschillende levensfasen, zo speelt de producent een hoofdrol bij grondstoffen, ontwerp en productie, bouwers, installateurs en netbeheerders bij installatie en gebruik en weer andere partijen bij de end of life fase. Circulariteit gaat over meer dan CO2 emissie, gebruikte materialen en het ontwerp van een kabel, ook informatievoorziening, bewustwording en advies spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om kabelkeuze. Hieronder leest u meer over de belangrijkste aspecten die een rol spelen in elke fase.

De levenscyclus in zes fases
van kabels

Ontwerp & Grondstoffen

 • Duurzame inkoop van grondstoffen en materialen
 • Kabelontwerp op basis van ECO-design
 • Inhouse productie van compounds en materialen
Meer lezen

Productie

 • Energiebesparende maatregelen
 • Optimaal herbenutten van de waste stream
 • Een veilige en kwaliteitsverhogende productieomgeving
Meer lezen

Transport

 • CO2 emissie reduceren door middel van:
 • Lokale productie
 • Maximale capaciteitsbenutting
 • Gebruik van lichtere producten en efficient verpakken
Meer lezen

Installeren

 • Informatievoorziening en bewustwording ten aanzien van duurzame kabelkeuze
 • Adviseren van klanten bij hun eco-design en duurzaamheid studies
 • Restafval en snijverlies beperken door slimme producten en diensten
Meer lezen

Gebruik

 • CO2 uitstoot reduceren door het beperken van stroomverliezen
 • Brandveilige kabels voor minder rookontwikkeling en zure gassen
 • Met predictive analyses en life cycle management inzicht of bepaalde kabels aan vervanging toe zijn
Meer lezen

End of Life

 • Maximaal gebruik van recyclebare materialen zoals thermoplastische isolatie
 • Samenwerken met partners om circulaire oplossingen te creeren, waaronder CO2 emissie in kaart voor elk product
 • Retour programma voor houten en kunststof haspels
Meer lezen

Lezing tijdens Building Holland 2017

Links

Copyright © 2021 Prysmian Netherlands B.V.