Sustainability Report

"Circulariteit is een evolutionair proces en niet vrijblijvend."

Download hieronder het Sustainability Report van Prysmian Group. Recente inspanningen hebben betrekking op de vermindering van de CO2 uitstoot en ozonafbrekende stoffen; een toename van het percentage fabrieken met gezondheids- en veiligheidscertificering; de introductie van innovatieve producten en nieuwe beleidslijnen en procedures met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Downloads

Links

Copyright © 2021 Prysmian Netherlands B.V.