Fase 3
Transport

In deze fase gaat het vooral over het reduceren van CO2 emissie. Prysmian Benelux zorgt voor het beperken van CO2 emissie door lokale productie en dus minder transportkilometers, maximale capaciteitsbenutting van vrachtwagens door slimme planning en door het gebruik van lichtere producten.

Ook is er aandacht voor het efficient verpakken van ladingen om het gebruik van plastic te beperken. Wij monitoren de prestaties van onze logistieke partners en dagen hen uit om hun duurzaamheidsbijdrage te vergroten. Ook verlangen wij van hen duurzaamheidscertificaten. Met betrekking tot het wagenpark heeft Prysmian Benelux de doelstelling zoveel mogelijk elektrisch (of hybride) te rijden om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen.

Links

Copyright © 2021 Prysmian Netherlands B.V.