Lagere CO2 footprint
tijdens de gebruiksfase van kabels

We weten dat het grootste deel van de milieubelasting van een stroomkabel plaatsvindt tijdens de gebruiksfase. Door de geleiderweerstand ontstaat warmteontwikkeling, waardoor energie verloren gaat en CO2 onnodig wordt uitgestoten.

Wilt u met uw opdrachtgever meedenken over een verlaging van de CO2 uitstoot en het energieverbruik na de ingebruikstelling? Gebruik dan de gratis ECO Advies functie op onze website. In aanbestedingen waarbij het gebruik van de installatie wordt meegewogen, biedt deze kennis u voordeel bij het binnenhalen en de uitvoering van een project.

Gebruik de gratis ECO Advies functie.
ECO advies

Hoe werkt het?

Hierin vindt u keuzes voor de meest optimale kabels voor uw toepassing. Klik aan het einde van de berekeing op de ''ECO Advies-knop'' voor nog een alternatief. Hier vindt u een kabel die op langere termijn zowel ecologisch als economisch voordeel biedt. Want een energiezuinige installatie zorgt niet alleen voor minder CO2 uitstoot, het betekent ook een lagere energienota voor de eindgebruiker. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door de besparing in zowel CO2 uitstoot.

De levenscyclus van kabels

Naast de gebruiksfase spelen andere fases een rol bij het verduurzamen en meer circulair maken van kabeloplossingen. Draka heeft een raamwerk ontwikkelt dat bestaat uit zes fases die samen de gehele levenscyclus van kabels bestrijken. In elke fase kunnen maatregelen genomen worden om de kabel duurzamer te maken, zoals het verlagen van CO2 uitstoot tijdens productie, het verhogen van het aandeel recyclebare materialen en het hergebruik van materialen.

De levenscyclus in zes fases

Ontwerp & Grondstoffen

 • Duurzame inkoop van grondstoffen en materialen
 • Kabelontwerp op basis van ECO-design
 • Inhouse productie van compounds en materialen
Meer lezen

Productie

 • Energiebesparende maatregelen
 • Optimaal herbenutten van de waste stream
 • Een veilige en kwaliteitsverhogende productieomgeving
Meer lezen

Transport

 • CO2 emissie reduceren door middel van:
 • Lokale productie
 • Maximale capaciteitsbenutting
 • Gebruik van lichtere producten en efficient verpakken
Meer lezen

Installeren

 • Informatievoorziening en bewustwording ten aanzien van duurzame kabelkeuze
 • Adviseren van klanten bij hun eco-design en duurzaamheid studies
 • Restafval en snijverlies beperken door slimme producten en diensten
Meer lezen

Gebruik

 • CO2 uitstoot reduceren door het beperken van stroomverliezen
 • Brandveilige kabels voor minder rookontwikkeling en zure gassen
 • Met predictive analyses en life cycle management inzicht of bepaalde kabels aan vervanging toe zijn
Meer lezen

End of Life

 • Maximaal gebruik van recyclebare materialen zoals thermoplastische isolatie
 • Samenwerken met partners om circulaire oplossingen te creeren, waaronder CO2 emissie in kaart voor elk product
 • Retour programma voor houten en kunststof haspels
Meer lezen

Links

Copyright © 2017 Prysmian Group Benelux