P-Laser wordt de nieuwe standaard voor Enexis netbeheer
Duurzaamheid, klimaat, FME

Technologische en metallurgische industrie presenteren klimaatplannen aan het ministerie van EZK

4 juni 2019

Het Randstad 380 kV project is een mooi voorbeeld hoe je met behulp van technologie kansen op het gebied van energie en klimaat goed kunt benutten. Dit presenteerde Prysmian als gastheer tijdens de FME bijeenkomst op 3 juni j.l.

De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Wateringen kan 13.000 ton CO2 besparen. TenneT neemt het laatste deel van de Randstad 380 kV ring binnenkort in gebruik. De enorme CO2-reductie is mogelijk door toepassing van een elektriciteitskabel met een grotere geleider dan functioneel noodzakelijk. Prysmian maakte de milieuprestatie op 3 juni bekend bij de overhandiging van de Klimaatroutekaart 2030 en de Klimaatkansenkaart door FME aan het ministerie van EZK.

Technologische innovatie kan de energietransitie versnellen. Dat bewijst het 80 km lange hoogspanningsnet Randstad 380 kV. In het grootste project van TenneT op land is 133 km elektriciteitskabel van Prysmian toegepast. Om de netverliezen op het lange tracé te beperken, heeft Prysmian Group kabels met een grotere geleider voorgesteld (2.500 mm2 in plaats van 1.600 mm2). Hiermee vallen de Total Cost of Ownership voor de netbeheerder gunstiger uit en worden de elektrische verliezen en CO2-uitstoot 37% minder. Dat levert over een periode van 40 jaar bij 50% netbelasting al 13.000 ton CO2-reductie op. “Dit project illustreert hoe je met technologie kansen op het gebied van energie en klimaat goed kunt benutten”, aldus Rob van Veen, Vice-President Energie & Infra bij Prysmian Group. De toegepaste kabel is onderdeel van een speciaal ontwikkelingsprogramma van Prysmian Group om een hele lijn kabels met hoge of lage weerstand geleiders aan te bieden.

49 Procent CO2-reductie in 2030
“Als grootste kabelfabrikant ter wereld hebben wij voor de energietransitie een verantwoordelijkheid naar de hele keten”, vindt Van Veen, die tevens Fedet-Voorzitter is. Mede vanuit die verantwoordelijkheid was Prysmian Group als FME-lid op 3 juni gastheer voor FME-leden en het ministerie van EZK. Tijdens de bijeenkomst overhandigde FME Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de Klimaatroutekaart 2030 (metaal en metalektro) met de Klimaatkansenkaart van FME aan Focco Vijselaar, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
FME laat met de rapporten zien dat de Nederlandse technologische en metallurgische industrie zich serieus committeren aan de doelstellingen uit het Regeerakkoord en Klimaatakkoord. Beide sectoren zijn met 20% respectievelijk 30% CO2-reductie ten opzichte van peiljaar 1990 goed op weg, maar er is nog veel nodig én mogelijk. FME wil de CO2-uitstoot tot 2030 met 49% verminderen. Van Veen: “Als collectief zullen wij daarin slagen.”

Duurzaam van ontwerp tot end of life
Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten in de hele bedrijfsvoering van Prysmian Group. Zij vertaalt haar ambities onder andere naar technologische innovaties, duurzame grondstoffeninkoop, nieuwe productieprocessen, eco productbladen en materiaalpaspoorten, diverse tools en een haspelretourprogramma. “Op de Dow Jones Sustainability Index scoren wij het hoogst voor kabels, maar wij willen ons ook met anderen meten”, zegt Van Veen.

Overhandiging Klimaatroutekaart door FME Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink aan Focco Vijselaar, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Andreas Bott, Country CEO The Netherlands Prysmian Group presenteert Randstad 380Kv praktijkcase uit Klimaatkansenkaart.

Prysmian Group was op 3 juni gastheer voor FME-leden en het ministerie van EZK. Tijdens de bijeenkomst werd de klimaatroutekaart voor de technologische industrie gelanceerd. Van links naar rechts Rob van Veen (Prysmian Group), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (FME), Bert Duit (AVNeG), Ingrid de Caluwé (VNMI), Andreas Bott (Prysmian Group), Fabrizio Filippucci (Prysmian Group)

Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Prysmian Group bemachtigd plek op de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index

Meer lezen →

FME presenteert klimaat-plannen aan het ministerie van EZK

Meer lezen →

Links

Copyright © 2017 Prysmian Group Benelux