Prysmian Group vult klimaatdoelstellingen aan met nieuwe sociale ambities

21 juli 2021

De verduurzaming van de wereld kan Prysmian Group niet snel genoeg gaan. Daarom stelt zij nu bovenop haar klimaatdoelstellingen ook (nieuwe) sociale ambities, in lijn met de VN-duurzaamheidsdoelen. Op deze manier erkent Prysmian Group vooral de noodzaak van diversiteit, gelijkheid en inclusie op alle niveaus in haar organisatie.

Wie wereldleider op het gebied van duurzaamheid wil worden, moet zichzelf blijven uitdagen en ambitieus blijven. Prysmian Group geeft die hoogste ambitie nu nader invulling door zichzelf nieuwe vergaande doelen te stellen voor haar eigen medewerkers én lokale gemeenschappen. Het stimuleren van de ontplooiing van mensen over de hele wereld maakt integraal deel uit van Prysmian's langetermijnstrategie voor duurzaamheid.

Sociale ambities
Met de nieuwe sociale ambities doet Prysmian Group proactief toezeggingen voor het verbeteren van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I); digitale inclusie; empowerment van gemeenschappen én betrokkenheid en bijscholing van werknemers. 

Op basis van de aangenomen Women's Empowerment Principles gaan we de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hele onderneming bevorderen. Ook zullen we programma's promoten om de digitale inclusie van werknemers uit te breiden en discriminatie op basis van rol of functie uit te bannen. Wij zullen meer vrouwen in staat stellen om een carrière in onze organisatie op te bouwen in technische en wetenschappelijke functies. Tegen 2030 willen we dat vrouwen 30 procent van de hogere leidinggevende functies bekleden en dat we meer dan 500 vrouwelijke werknemers met een bèta of technische achtergrond hebben geworven. Verder streven we naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven om nieuwe carrièremogelijkheden te creëren, vooral voor vrouwen. Andere maatregelen omvatten kinderopvang en de terugkeergarantie na ouderschapsverlof, flexibele werktijdmodellen en deeltijdwerk, ook voor managers. 
Daarnaast zal Prysmian Group de zelfstandige ontwikkeling van lokale gemeenschappen bevorderen door onder andere hun toegang tot internet en online diensten te ondersteunen.  

Klimaatdoelstellingen
De klimaatstrategie van Prysmian Group is gebaseerd op wetenschappelijk gebaseerde doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Overeenkomstig dat akkoord streeft Prysmian Group naar een reductie van haar netto CO2-uitstoot naar ‘zero’ van zowel haar directe en indirecte bedrijfsactiviteiten (Scope 1 en 2) tussen 2035 en 2040 als van de activiteiten uit de rest van haar waardeketen (Scope 3) in 2050. Zo zal Prysmian tegen 2022 ongeveer 450 miljoen euro investeren om de verwachte snellere ontwikkeling van nieuwe onderzeese en ondergrondse energieverbindingen (voornamelijk voor offshore windparken) te faciliteren. Deze enorme investering geeft een boost aan duurzaamheid, energietransitie en digitalisering. 
Overigens draagt Prysmian Group nu al met 48 procent van haar verkoop bij aan bedrijfsonderdelen en producten die een koolstofarme economie mogelijk maken.

Laatste nieuws

20230621 144106

Elektrische kraan bespaart 6 ton CO2 op kabeltransporten naar bouwlocaties

MEER LEZEN → 
NL PG product EcoSlim EPD preview

Groen licht voor wereldwijde toepassing van Ecoslim kabelsysteem in glasvezelnetwerken

MEER LEZEN → 

Links

Copyright © 2017 Prysmian Group Benelux