Ecodorp verdient eco-kabels van Prysmian Group

17 december 2020

“Wij zagen kans om onze eerdere ideeën over ecologische kabels nu in de praktijk te realiseren en op basis daarvan door te ontwikkelen."

Ecodorp Boekel wordt bijzonder duurzaam. Net als Prysmian Group onderschrijft de Brabantse gemeenschap meerdere duurzaamheidsdoelen van de VN. Al zoekend naar oplossingen ontstond er een samenwerking voor de ontwikkeling van een circulaire elektriciteitskabel. Dat resulteerde in een installatiepakket van vier verschillende ecokabels.

Ecodorpen zijn gemeenschappen die integrale duurzaamheid nastreven op zowel sociaal, ecologisch als economisch vlak. In het Brabantse Boekel verrijst momenteel zo’n wijk, waar tientallen mensen op een duurzame en zelfvoorzienende manier in verbondenheid zullen wonen, werken en ontspannen. Een toekomstgericht burgerinitiatief.

Duurzame laagspanningskabel
In 2016 ontmoette initiatiefnemer Ad Vlems de sustainability officer van Prysmian Group, Frank Middel, in de MVO-werkgroep Nederland Circulair. Pratend over circulariteit in de ondergrondse infrastructuur besloot Prysmian Group in Delft een Prysmian laagspanningskabel te ontwikkelen waarin eigen PVC-afval was verwerkt. Toen de bouw van Ecodorp Boekel in 2019 startte, ging Prysmian Group over tot de eerste productie en leveringen aan het project en onlangs sloot Schlepers Installatietechniek B.V. alle woonblokken met de circulaire grondkabel aan op het net van Enexis. De aanleg verliep ondanks het wat hogere gewicht ‘relatief makkelijk’ volgens hoofdmonteur Daniël te Lindert.

Ecologische installatiekabels
Prysmian Group besloot nog een stap verder te gaan door ook ecologische Draka kabels voor inpandig gebruik te ontwikkelen. Middel: “Wij zagen kans om onze eerdere ideeën over ecologische kabels nu in de praktijk te realiseren en op basis daarvan door te ontwikkelen. Dat kan alleen met mensen die ook al die stap in hun hoofd hebben gezet, zoals bij Ecodorp Boekel.” En zodoende rolden er ook een eco-VD, een eco-Hulto en een eco-HVD kabel uit de Draka-fabriek in Emmen.

Hergebruik van eigen pvc-afval
De laagspanningskabel is verduurzaamd door alle benodigde kunststof van gerecycled PVC te maken. “Normaal voeren we het productieafval van de isolatie en mantel integraal af. Maar nu hebben we in Delft beide afvalstromen zorgvuldig verzameld om ze schoon te houden en honderd procent te kunnen recyclen”, zegt Richard van Delden, R&D Manager Prysmian Group. Vervolgens is het PVC-afval in de ecolaagspanningskabel verwerkt. “Dit is de eerste keer dat we ons PVC-afval op deze schaal volledig voor eigen hergebruik inzetten.”

Milieuvriendelijk kabelontwerp
Bij de eco-VD, de eco-Hulto en de eco-HVD is de verduurzaming ingrijpender door een significante modificatie van het kabelontwerp. Draka heeft de compound bij deze kabels ecologisch geoptimaliseerd door biobased polymeren toe te passen. En alsof dat niet genoeg was, kreeg de eco-Hulto ook nog twee modificaties die materiaalbesparend en milieuvriendelijker zijn. 

Makkelijker monteren
Draka wil de drie ecokabels in de toekomst optimaliseren wat betreft materiaalkeuze en verwerking. Daarvoor is de ervaring van de installateur onmisbaar. Om goed te kunnen monitoren, krijgen de woonblokken van elk 12 woningen verschillende bekabeling, respectievelijk standaard Draka kabels (eerste woningblok), eco-VD en eco-Hulto kabels (tweede woningblok) en eco-Hulto en eco-HVD kabels (derde woningblok). De bouw van het tweede woonblok is in volle gang en nu al is de hoofdmonteur erg enthousiast: “De montage verloopt voorspoedig. Zo is de eco-VD gladder en dus makkelijker te trekken en hebben we bijna overal nog maar één monteur nodig.” Directeur Martijn Schlepers gaat zelfs nog verder: “Ik wil nooit meer reguliere bouw installeren.”

Norm voor toekomstige kabels
Ad Vlems is er trots op dat Ecodorp Boekel de eco-kabels van Prysmian Group gebruikt. “Deze kabels zijn heel belangrijk, want wij willen een proeftuin zijn voor duurzame innovaties. We moeten snel duurzamer consumeren en produceren om toekomstige generaties ervoor te behoeden dat ze heel hoge kosten krijgen om te leven. Dat kunnen we voorkomen door circulaire producten te gebruiken. Ik denk dat deze kabels de norm voor toekomstige kabels worden. Prysmian Group heeft de visie dat we anders moeten produceren in een sector waarin mensen daar moeite mee hebben.”

Niet praten, maar doen
Ook Prysmian Group voorziet dat het project in Brabant duurzame gevolgen kan hebben voor haar kabelassortiment en productie. Van Delden: “Wij hebben bewezen dat ons kunststof afval 100 procent recyclebaar is en wij kijken nu naar manieren om nog meer gescheiden in te zamelen. Ook tonen we aan dat we ecologische kabels kunnen produceren zonder risico voor hun performance.” De kabels voldoen aan de actuele wet- en regelgeving en de juiste CPR-classificatie voor de toepassing; zowel de elektrische functionaliteit als de brandveiligheid zijn gegarandeerd. “Terwijl we groenere producten voor de markt ontwikkelen, werken we aan onze eigen interne sustainable footprint. We willen het duurzaamheidsprofiel van onze producten optimaliseren en met deze eco-kabels zetten we, naast P-Laser, een volgende stap naar circulariteit.” Of zoals Middel aanvult: “Over circulariteit moet je niet te veel praten. Dat moet je doen.”

Laatste nieuws

20230621 144106

Elektrische kraan bespaart 6 ton CO2 op kabeltransporten naar bouwlocaties

MEER LEZEN → 
NL PG product EcoSlim EPD preview

Groen licht voor wereldwijde toepassing van Ecoslim kabelsysteem in glasvezelnetwerken

MEER LEZEN → 

Links

Copyright © 2017 Prysmian Group Benelux