Circulariteit moet je materialiseren

Circulariteit moet je materialiseren

18 februari 2019

Think small, act big. Dat geldt zeker voor circulair bouwen. Als je een circulair project wilt realiseren, kies je materialen die geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik. Ook bij producten die weinig volume innemen, zoals kabels. Maar dan moet je als opdrachtgever, adviseur, bouwer of installateur wel over de juiste data beschikken. Dus moeten fabrikanten hun materiaaldata goed identificeren, documenteren en ontsluiten. Bijvoorbeeld in eco productbladen en materiaalpaspoorten.

Circulair is populair. Vooral in de sectoren bouw, infra en energie. Want daar zitten de grootverbruikers van grondstoffen en materialen en dus ook de grootste besparingsopties. En daar draait circulariteit grotendeels om: besparen. Of liever: maximale herbruikbaarheid van grondstoffen, materialen en producten en minimale waardevernietiging. Een hele mond vol die met name betekent dat je afval als grondstof beschouwt en weet wat erin zit.

Identificatie verplicht
Afval als grondstof beschouwen, is niet meer zo moeilijk en gaat verder dan recyclen. Weten welke materialen in een product en dus in afval zitten, is veel complexer. Toch is het identificeren van die materialen met hun eigenschappen onontkoombaar. Vroeg of laat krijgt elke adviseur, bouwer en installateur ermee te maken. Gewoon omdat opdrachtgevers erom vragen.

Eisen van netwerkbedrijven
Neem de netwerkbedrijven met hun midden- en hoogspanningsdistributie. Door hun focus op supply chain en circulariteit willen zij weten of een product bijvoorbeeld uit gerecycled materiaal bestaat en of het zelf recyclebaar is. Ze willen duurzaam inkopen én voldoende keuzemogelijkheden hebben, bijvoorbeeld tussen een dikkere kabelgeleider, die energieverlies beperkt, en een dunnere, die grondstoffen bespaart.

Materialenpaspoort
Materialenpaspoorten of circulariteitspaspoorten kunnen in die behoefte voorzien. Zo’n paspoort is een document waarin de materialen van een product worden geïnventariseerd. Bijvoorbeeld qua samenstelling, recyclebaarheid en toxiciteit. Al die specificaties en prestaties samen vormen een soort identiteit die zorgt dat men er zorgvuldiger mee omspringt.

Circulariteitspaspoorten voor kabels
Draka ontwikkelt momenteel samen met EPEA Nederland circulariteitspaspoorten voor diverse kabels. Het worden goed leesbare documenten met kwantitatieve data waarmee elke inkoper makkelijk aan de slag kan. Draka zal de eerste paspoorten in 2019 presenteren.

Greenworks productbladen voor kabels
Ook vanuit de bouw en installatie komt steeds meer vraag naar duurzame en circulaire producten. Met name grote, institutionele opdrachtgevers schrijven ze vaker voor. Daarom heeft Draka, als eerste kabelleverancier, voor hen Greenworks productbladen laten opstellen. Je ziet in zo’n eco productblad in één oogopslag hoe duurzaam (en comfortabel) de gekozen kabel op 10 duurzame criteria scoort. Er zijn al Greenworks productbladen voor HULT, VD en VULT.

Maak het hanteerbaar
Circulariteit heeft de toekomst, maar gaat verder dan intenties. Belangrijk is om circulariteit te vertalen naar het laagste niveau, van materialen. Daarom ontwikkelt Draka samen met partijen als Greenworks en EPEA objectievere maatstaven om haar kennis en data van materialen en producten te ontsluiten. Zodat Draka gerichter kan innoveren en opdrachtgever, adviseur, bouwer en installateur beter kunnen kiezen.

Laatste nieuws

3 manieren hoe wij de energietransitie mogelijk maken

Meer lezen →

Links

Copyright © 2017 Prysmian Group Benelux