ISO 26000 
Zelfverklaring (Nederland)

"Circulariteit vereist dat we vicieuze cirkels doorbreken.”

Met de zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010 bewijst Prysmian, waar Draka onder valt, dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid volgens de principes van ISO 26000 in haar bedrijfsvoering integreert. De zelfverklaring geldt voor alle vier Nederlandse vestigingen en heeft betrekking op 2016. De zelfverklaring en bijbehorende referentiematrix van Prysmian zijn openbaar en zijn opgesteld overeenkomstig de NPR 9026+C1:2012. Prysmian zal de zelfverklaring jaarlijks vernieuwen.

Voorloper in duurzaamheid en circulariteit
Voor Prysmian Group is maatschappelijke verantwoordelijkheid al jaren een belangrijk aspect in alle geledingen van haar bedrijfsvoering. Haar MVO-strategie richt zich onder andere op duurzame technologische innovatie, milieuverantwoorde productieprocessen, veiligheid en ontwikkeling van personeel en stakeholdermanagement. Zo is Prysmian Group op het gebied van kabeloplossingen voorloper in duurzaamheid en circulariteit, onder andere met de eco vriendelijke P-laser kabel en met een zelf ontwikkelde circulariteitsbenadering. Deze bestaat uit alle fasen uit de levenscyclus van kabels: grondstoffen, productie, transport, installatie, gebruik en end-of-life. In elke fase kunnen maatregelen worden genomen om de duurzaamheid te verbeteren, zoals het reduceren van de CO2 footprint en verhogen van het aandeel recyclebare materialen.

Wat is ISO 26000?
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO), in Nederland bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn bakent MVO en duurzame ontwikkeling af en geeft handvatten voor implementatie. Er hebben 94 landen aan ISO 26000 meegewerkt en de richtlijn geniet breed draagvlak onder alle categorieën stakeholders.

Downloads

Links

Copyright © 2017 Prysmian Group Benelux